ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง

 

 

ข่าวดี!!!! เชิญ Download แอพพลิเคชั่น อำนวยความสะดวก ที่สามารถสอบถามตู้สินค้าที่ได้รับบริการเอกซเรย์แล้ว และตู้สินค้าที่ผ่านการเอกซเรย์ล่วงหน้าได้ด้วยตัวท่านเองทุกที่ ทุกเวลา

1. สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS (iphone iPad)

X-Ray LKB Customs

https://appsto.re/th/MZEjab.i2. สำหรับระบบปฏิบัติการ android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thaiipr.x_raylkbcustoms

 

 


 

 

 


 

เรียน ผู้ประกอบการทุกท่าน

        กรมศุลกากรขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ไม่แน่ใจว่าได้ชำระค่าภาษีอากรไว้ถูกต้องแล้วหรือไม่ และสนใจเข้าร่วม "โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ" ได้มีโอกาสปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่โดยสอบถามรายละเอียด ได้ที่สำนักตรวจสอบอากร หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7124, 02-667-6714, 02-667-7177, 02-667-7689, 02-667-7455, 02-667-7756, 02-667-6732, 02-667-6676

(ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามไฟล์เอกสารด้านล่างนี้)

 

  • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ร่วมจัดนิทรรศการในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล เพื่อแสดงออกถึงการร่วมมือในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น

  • สสล. จัดการประชุมร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

  • หัวหน้าฝ่ายเอกซเรย์ที่ 1 ศอท. ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของทุกสถานีในฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งตู้ทางรถไฟและการจัดวางตู้สินค้าเพื่อจะสอบถามขั้นตอน และการปฎิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมของการใช้เอกซเรย์รถไฟ

Visitors: 13,622