ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง

 

 


  

 


 

 

 

   

  


 

 

  • สสล. จัดการประชุมร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

  • นายคณิศร์ พึ่งกล่อม หัวหน้าฝ่ายเอกซเรย์ที่ 1 ศอท. ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของทุกสถานีในฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งตู้ทางรถไฟและการจัดวางตู้สินค้าเพื่อจะสอบถามขั้นตอนและการปฎิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมของการใช้เอกซเรย์รถไฟ

Visitors: 4,928